Весела Меламед пред Vagabond: Необходима ни е вяра в хората!

Кои са най-честите грешки, които компаниите в България и техните служители допускат при работата с клиенти?

На база на опита си с българските компании, бих могла да кажа, че най-често срещаните грешки от страна на работодателите са, че – НЕ обучават служителите си как да работят с клиенти и какво точно се очаква от тях. Също така много грешно се подхожда при подбора на персонал – не ясни критерии, основно се мисли в краткосрочен план, колкото да се запълни позицията или задълженията и отговорностите се прехвърлят върху някой друг. Липсва приобщаване към каузата и мисията на компанията.

В повечето случаи служителите не се чувстват част от развитието и ръста на компанията. За съжаление много често срещано е и лошото отношение към хората, а това до голяма степен е определящо за отношението на служителите към външните клиенти. Нещата са взаимосвързани като отношение. Редно е компанията да е тази, която поставя и полага рамките на поведение и култура, както вътре в компанията, така и към външния клиент – това е огледално отражение на вътрешното поведение към служителите.

Българският клиент има ли някакви специфични особености, които го отличават от останалите клиенти по света? Ако да – какви и какъв е най-правилният подход към тях? Ако не – защо?

Като цяло смятам, че ние на всякъде сме преди всичко хора и това трябва да е определящо в отношението ни. Едни знаят повече, други са по-взискателни, трети за намръщени по природа, но в крайна сметка всички сме хора. Като цяло българите сме мнителни и с много ниски очаквания от услугите, които се предлагат. Необходимо ни е търпение и малко повече вяра в хората – без значение от коя страна на масата сме.

Излизайки от работа ние сме клиенти, но рядко си даваме сметка, че получаваме като отношение това, което сами даваме. Обичаме и винаги да търсим и обвиняваме някой друг за допуснати грешки или неточности, дори и понякога да е така, все пак кой не греши. Необходимо да се адаптираме към различните хора (не казвам клиенти), за да можем да удовлетворим техните нужди или желания, и още повече за да ги надминем. Липсва ни внимание върху детайла.

vesi1

Коя е силната страна на ЕксТемпоре при обученията за работа с клиенти?

Смятам, че силните страни в нашите обучения са няколко – първо – вярваме в това, което правим и го правим с огромно удоволствие за всеки един клиент – индивидуално или цялостно за всяка компания. Предполагам,че голяма роля във всичко това играе и опита, който имаме от международните компании, в които сме работили – различни националности като клиенти и колеги.

Това възпитава толерантност и търпение в общуването, особено внимание върху детайла и всеки човек индивидуално. Начина на поднасяне на информацията и обстановката, в която се провеждат обученията, залагаме на дискусията и споделянето на опит на всеки един от участниците.

Кое Ви вдъхнови да се насочите към тази сфера в консултантските услуги?

Вдъхнових се от работата си за Emirates Airline, където ми показаха, че всичко е възможно. С правилен подход и обучение хората могат да постигнат добри и дългосрочни отношения с всеки човек, и да го превърнат от клиент в приятел.