ЧРЕЗ ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ КЪМ ПО-ВИСОКИ ПРОДАЖБИ

Изключително динамичният и отворен пазар в на- ционален и световен мащаб е в труден период. В днешната все по-конкурентна среда сме принудени постоянно да променяме своите маркетингови и продажбени стратегии или драстич-… read more →