Промоционален пакет за обучение „Работа с клиенти“

wake-up-service-ex-tempore

Wake up Service

Промоционален пакет за обучение
„Работа с клиенти“

Инвестирайте в обслужването!

ПАКЕТА ВКЛЮЧВА

  • Програма „Таен клиент”, създадена по международни стандарти в сферата на обслужването
  • Обучение за работа с клиенти
  • Изготвяне на подробен доклад с препоръки и предложения
  • Анализ и проверка на стандарти и процедури за работа на всички отдели, както и тези, насочени към външния клиент
  •  Маркетинг и продажби планиране
  • Изготвяне на темплейт за уеб страница, интернет маркетинг и социални мрежи
  • Заснемане на рекламен филм до 5 мин., който остава на разположение на организицията + качен във видео-раздел на уеб-страницата на „ЕксТемпоре“

satisfaction-guaranteed-seal-3Всички организации, преминали през обученията на „ЕксТемпоре” ООД – „Клиентът – този, без когото не можем”  и програмата „Таен клиент”, и са спазвали всички препоръки отправени от консултантите ни  ще бъдат сертифицирани като организации с високо качество на предоставяната от тях услуга – марка „Beyond Customer Satisfaction ”.

През последните 5 години ВИЕ, нашите  клиенти, наложихте тази марка като доказателство за добро качество.

 

Благодарим Ви за това, че избрахте нас и продължавате да ни се доверявате!

To be in Service means to LEAD,  to be helpful is to WIN

ЕксТемпоре ООД
www.ex-tempore.com
info@ex-tempore.com
v.melamed@ex-tempore.com

Весела Меламед 0899 947 703